Politika

CANOZAN olarak,

 

Endüstriyel pano ve kabin imalatı sektöründeki yasal şartlara tam olarak uymak, kaliteli, güvenilir ürünler üretmek ve tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak temel ilkemizdir.

 

Bu temel ilkemiz doğrultusunda;

 

v  Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak.

v  Firmamızda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,

v  Sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve tabana yayılmasını sağlamak ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamak,

v  ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,

v  Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, firmamızdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,

v  Hedeflerle çalışmak ve bu hedeflere ulaşmak için azami gayret göstermek,

v  İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile yasal sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

v  Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır.

 

Şirketimizde tamamen takım olabilmek, BİZ kavramını benimsetebilmek

 

Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip etmek, ürün çeşitlerini ve kalitelerini arttırmak ve risklerimizin takibini yaparak,  müşteri memnuniyetini sağlamak,

 KALİTE POLİTİKAMIZ’ dır.