3D CAD DİZAYN

Siparişi alındıktan sonra iş emri verilen pano ve kabimlerin üretimi yapılmadan önce 3D CAD dizaynın yapılması ve müşterinin onayının alınması, yapılacak değişiklikler varsa üretimden önce ön görülüp değiştirilmesi prosesini içermektedir.